Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: ggz-crisisdienst

Oorspronkelijk artikel

2013/2

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman, K. Saalmink, S. Rasing, C.P.F. van der Staak

Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie, 93 - 100

Oorspronkelijk artikel

2011/3

E.J.M. Penterman, J.M.L. Smeets, C.P.F. van der Staak, H. Özer, H.L.I. Nijman

Persoonlijkheidskenmerken van crisisdienstmedewerkers in de ggz, 145 - 151