Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: bètablokkers

Gevalsbeschrijving

2010/10

A. Van Thillo, K. Devriendt, D. Willekens

Slaapproblemen bij smith-magenissyndroom: behandeling met melatonine en bètablokkers, 719 - 723

Gevalsbeschrijving

2003/5

C. Baeken, G. Pieters

Zijn bètablokkers een effectieve behandeling bij door antipsychotica geïnduceerde acathisie?, 287 - 292