Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychomotor symptoms

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D. Rhebergen, P. Sienaert

Voorspellen psychomotore symptomen de behandelrespons bij depressieve stoornissen?, 83 - 88

Korte bijdrage

2011/1

D. Rhebergen, A. Rouwenhorst, H.C. Comijs, A. Dols, A.T.F. Beekman, C.B. Terwee, D. Arts, M.L. Stek

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de CORE; een studie bij opgenomen ouderen met een depressie, 49 - 55

Gevalsbeschrijving

2010/8

A. Dols, D. Rhebergen, P. Eikelenboom, M.L. Stek

Melancholie; verstoorde beweging of ontstemd gemoed?, 583 - 588