Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: huisarts

Essay

2020/11 Leefstijl

M.J.T. Oud

Rol van de huisarts bij de leefstijl van patiënten met psychische aandoeningen, 968 - 973

Oorspronkelijk artikel

2016/3

W.G. ter Meulen, H.M. Visser, P.J.M. Elders, R.W. Kupka

De huisarts als primaire behandelaar van patiënten met een bipolaire stoornis: een exploratief onderzoek, 190 - 197

Overzichtsartikel

2011/12

K. Adriaensen, G. Pieters, J. De Lepeleire

Stigmatisering van psychiatrische patiënten door huisartsen en studenten geneeskunde: een literatuuronderzoek, 885 - 894

Oorspronkelijk artikel

2010/6

L.M. van de Beek, M.A. Ouwens, P.L. de Vries, J.W. Hummelen

Controles bij de behandeling met lithium: de richtlijn en de klinische praktijk, 367 - 373