Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: bipolaire stoornissen

Accreditatieartikel

2019/6

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid. Praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 372 - 372

Overzichtsartikel

2018/2

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid; praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 87 - 95

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

J. Spijker, S. Claes

Stemmingsstoornissen in de DSM-5, 173 - 176

Oorspronkelijk artikel

2010/6

L.M. van de Beek, M.A. Ouwens, P.L. de Vries, J.W. Hummelen

Controles bij de behandeling met lithium: de richtlijn en de klinische praktijk, 367 - 373