Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: self-harm

Onderzoeksartikel

2018/12

L. Favril, I. Baetens, F. Vander Laenen

Zelfverwondend gedrag in detentie: prevalentie, risicofactoren en preventie, 808 - 816

Overzichtsartikel

2010/5

R. Ghijsens, B. Lowyck, R. Vermote

Psychodynamische visie op automutilatie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis, 321 - 330