Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychodynamisch

Oorspronkelijk artikel

2013/1

M. Descheemaeker, B. Lowyck, Y. Verhaest, P. Luyten, R. Vermote

Het verband tussen DSM-IV-as II en de anaclitische en introjectieve persoonlijkheidsdimensies, 9 - 19

Essay

2012/8

R. Vandermeeren, M. Hebbrecht

Het duale procesmodel van verslaving; op weg naar een integratieve visie?, 731 - 740

Overzichtsartikel

2010/5

R. Ghijsens, B. Lowyck, R. Vermote

Psychodynamische visie op automutilatie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis, 321 - 330