Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: multisysteemtherapie

Oorspronkelijk artikel

2015/8

F.N. Kamphuis, O.M. Brand-De Wilde, R.E.A. van der Rijken

Multisysteemtherapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater, 561 - 568

Korte bijdrage

2001/8

G.H.F van der Most, A.H. Roosma

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling, 579 - 583