Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: terbeschikkingstelling

Oorspronkelijk artikel

2017/1

H. Nijman, S. Lammers, M. Vrinten, E. Bulten

(Te) lang in tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

2016/12

T. van der Stoep

Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een exploratief onderzoek in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek, 846 - 853

Oorspronkelijk artikel

2014/4

M.J. Nowak, M.A. Nugter

‘Ik zit mijn tijd wel uit…’ II. Een replicatieonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging, 237 - 246

Oorspronkelijk artikel

2007/4

E. Brand, H. Nijman

Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten, 221 - 232