Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: routine outcome monitoring

Onderzoeksartikel

2020/02

B.G. Tiemens, M.I. Kramer, M.W. Kloos, J. Spijker

ROM vroeg in de behandeling en specifiek; observationeel onderzoek naar generieke en specifieke vragenlijsten bij meten van vroege verandering bij depressiebehandeling, 121 - 130

Proefschriftartikel

2019/7

M.J. Metz, M.A. Veerbeek, I. Elfeddali, E. de Beurs, C.M. van der Feltz-Cornelis, A.T.F. Beekman

Samen beslissen in de ggz; onderzoek naar toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaars, 487 - 497

Onderzoeksartikel

2019/5

S. Kwakernaak, W.E. Swildens, J.R. Theunissen†, G.J.J. de Valk, W. Cahn, R.T.J.M. Janssen

Regionale zorgvignetten: verschillen in zorgbehoeften en psychosociaal functioneren, 305 - 316

Onderzoeksartikel

2019/2

L.O. Roebroek, J. Bruins, H. Knegtering, R. Bruggeman, PH. Delespaul, S. Castelein

Beslistool bij de behandeling van psycho-tische aandoeningen: de ontwikkeling van TReatment E-AssisT (TREAT), 92 - 96

Essay

2018/2

J. van Os, PH. Delespaul

Een valide kwaliteitskader voor de ggz: van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant, 96 - 104

Onderzoeksartikel

2018/11

M.A. Nugter, G.P. Oosterdijk, A.A.P. van Emmerik

ROM in de ggz: behandeluitkomsten met specifieke en generieke instrumenten bij patiënten met angststoornissen; een cohortonderzoek, 741 - 749

Oorspronkelijk artikel

2018/1

M. van der Mheen, L.M. ter Mors, M.A. VAN den Hout, D.C. Cath

Routine outcome monitoring bij de behandeling van angststoornissen: diagnosespecifieke versus generieke meetinstrumenten, 11 - 19

Oorspronkelijk artikel

2017/8

M.L.M. Hermens, M.A. Nugter, N. Mooij, A.W. Hoogendoorn, G.E. van Son, S. Robbers, M.M. van Bueren, A.T.F. Beekman, J. Theunissen

ROM bij ouderen: een prospectief cohortonderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ bij verschillende diagnosegroepen, 456 - 465

Korte bijdrage

2017/8

B.G. Tiemens, M. van Sonsbeek

ROM als tomtom: als routine outcome monitoring echt routine zou zijn, 489 - 493

Oorspronkelijk artikel

2017/5

A.E. Dingemans, E.F. van Furth

Het meten van verandering tijdens behandeling voor eetstoornissen: een vergelijking van algemene en specifieke vragenlijst, 278 - 285

Overzichtsartikel

2017/3

E.M. van Fenema

Meten van naleving van richtlijnen en behandelkwaliteit met data van routine outcome monitoring, 159 - 165

Overzichtsartikel

2017/12

G. Flens, E. de Beurs

De toekomst van ROM: computer-gestuurd adaptief testen, 767 - 744

Korte bijdrage

2016/1

M. Blankers, M. Barendregt, J.J.M. Dekker

Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten, 55 - 60

Essay

2015/9

M. van Agthoven, A. van der Kolk, H. Knegtering, PH.A.E.G. Delespaul, J. Arends, P.P.T. Jeurissen, P.F.M. Krabbe, R. Huijsman, R. Luijk, E. de Beurs, L. Hakkaart-Van Roijen, R. Bruggeman

Doelmatigheid in de ggz: toekomst dankzij ROM?, 672 - 679

Essay

2015/7

M. Barendregt

Benchmarken en andere functies van ROM: back to basics, 517 - 525

Oorspronkelijk artikel

2014/1

M.S. van Noorden, E.J. Giltay, N.J.A. van der Wee, F.G. Zitman

De Leiden Routine Outcome Monitoring Studie: beloop van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen in de poliklinische praktijk, 22 - 31

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

K. de Jong

De rol van de behandelaar: de ‘vergeten’ factor in ROM, 197 - 201

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

F. Boer, M. Th. Markus, R.R.J.M. Vermeiren

Zeg niet: ‘Sta stil, anders kan ik je niet meten!’ ROM in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 167 - 171

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

F.G. Zitman

ROM bij stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen; bemoedigende resultaten, 173 - 177

Overzichtsartikel

2012/2 themanummer ROM

I.V.E. Carlier, D. Meuldijk, I.M. van Vliet, E.M. van Fenema, N.J.A. van der Wee, F.G. Zitman

Empirische evidence voor de effectiviteit van routine outcome monitoring; een literatuuronderzoek, 121 - 128

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

M.J. Noom, K. de Jong, B. Tiemens, F. Kamsteeg, M.T. Markus, A.M. Pot, G.M. Schippers, W. Swildens, S. Sytema, J. Theunissen, H.P. van der Vlist, J. Vuyk, J. Zondervan

Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken?, 141 - 145

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

R. Laane, R. Luijk

ROM en positie van de zorgverzekeraars, 135 - 139

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

A. Hafkenscheid

Subjectiviteit bij de interpretatie van het grafisch scoreverloop op monitorinstrumenten, 129 - 134

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

F.G. Zitman

Stagering, profilering en routine outcome monitoring, 979 - 984

Oorspronkelijk artikel

2011/10

V.J.A. Buwalda, S. Draisma, J.H. Smit, J. Swinkels, W. van Tilburg

Validering van twee meetinstrumenten voor routine outcome monitoring in de psychiatrie: de HORVAN-studie, 715 - 726