Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: benzodiazepines

Oorspronkelijk artikel

2006/9

H. Knoop, C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Het voorspellen van het succes van benzodiazepineafbouw: mythes of klinische wijsheden?, 695 - 703

Oorspronkelijk artikel

2006/9

C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Korte- en langetermijnresultaten na geprotocolleerde benzodiazepineafbouw bij psychiatrische patiënten, 683 - 693