Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: stoornis in alcoholgebruik

Accreditatieartikel

2019/6

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid. Praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 372 - 372

Overzichtsartikel

2018/2

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid; praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 87 - 95

Oorspronkelijk artikel

2010/2

R. Van Roy, F. Van Den Eede, K. Peeters, C. Kenis, B.G.C. Sabbe, S.J. Claes

Comorbide angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij bipolaire I-stoornis; onderzoek in een Vlaamse populatie, 69 - 78