Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: quetiapine

Overzichtsartikel

2020/5

S. Crombez, V. Van den Wijngaert, K. Demyttenaere, J. De Fruyt

Delier ten gevolge van intoxicatie met quetiapine: een systematisch literatuuronderzoek, 358 - 367

Klinische Praktijk

2018/8

J.J. Luykx, J. Huygh, J. Daems, K. Schoonheydt

Fulminante pancreatitis door hypertriglyceridemie bij gebruik van quetiapine, 552 - 556

Klinische Praktijk

2018/8

E. Baptist, I.C. de Graaf, M. Bannink

Delier als late complicatie van intoxicatie met quetiapine, 548 - 551

Gevalsbeschrijving

2007/4

D. Neves Ramos, D. Van West, A.P.M. van Strien

Quetiapine bij de behandeling van het gilles-de-la-tourettesyndroom, 263 - 267