Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: neuropsychiatrische symptomen

Oorspronkelijk artikel

2012/10

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Gevalsbeschrijving

2009/10

C. Boersma, A.J.J.M. de Groot, J.G.F.M. Hovens, T.W.J. Huizinga, G.M. Steup-Beekman, M.A. van Buchem, R.C. van der Mast, N.J.A. van der Wee

Psychiatrische symptomen bij systemische lupus erythematosus, 773 - 777