Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: long-term

Oorspronkelijk artikel

2006/9

H. Knoop, C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Het voorspellen van het succes van benzodiazepineafbouw: mythes of klinische wijsheden?, 695 - 703

Overzichtsartikel

2005/9

E.W.P.M. Daenen, A.C. van Reekum, P.M.F.J.J. Knapen, R. Verheul

Langerdurende ambulante psychotherapie is effectief , 603 - 612