Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Trefwoordenregister: jeugd-ggz

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

F. Boer

Honderd jaar kinderpsychiatrie en overheid – back to the future, 866 - 870

Oorspronkelijk artikel

2011/5

A.H. Vegter, J.W. Veerman, R.E. de Meyer

Wordt het probleemgedrag bij aanmelding in de loop der jaren erger? Een onderzoek bij jeugdigen verwezen naar de ambulante ggz, 265 - 273

Korte bijdrage

2011/11

A.I. Wierdsma, A.M. Kamperman

Contact met de jeugd-ggz is een zaak van culturele én sociaaleconomische verschillen , 857 - 863

Korte bijdrage

2010/9

A.E. Boon, A.M. de Haan, S.B.B. de Boer

Cliënten Haagse jeugd-ggz geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad; niet door sociaaleconomische status, maar door etnische herkomst, 653 - 658

Korte bijdrage

2009/5

G.M.A. Westermann, F. Verheij

Het adviesgesprek in de Nederlandse jeugdgeestelijke gezondheidszorg: een inventarisatie, 333 - 338