Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: autistic disorder

Gevalsbeschrijving

2007/4

C.F. de Winter, F. van Dijk, W.M.A. Verhoeven, D.M. Dhossche, J.J. Stolker

Autisme en katatonie. Een succesvolle behandeling met lorazepam, 257 - 261

Overzichtsartikel

2006/8

M.A. Hansman-Wijnands, J.W. Hummelen

Differentiële diagnostiek van psychopathie en autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Empathiegebrek als kernsymptoom, 627 - 636

Oorspronkelijk artikel

2005/5

E.H. Horwitz, S. Sytema, C.E.J. Ketelaars, D. Wiersma

Twee zelfrapportagescreeningsvragenlijsten voor autismespectrumstoornissen bij volwassenen Een valideringsonderzoek, 291 - 298

State-of-the-art-artikel

2003/9

R.J. van der Gaag

Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren, 549 - 558