Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: addition

Overzichtsartikel

2013/2

M.E.H. Wigard, A.R. van Gool, P.F.J. Schulte

Additie van fluvoxamine aan clozapine: theorie en praktijk, 113 - 121

Oorspronkelijk artikel

2006/4

T.K. Birkenhäger, W.W. van den Broek, P.G. Mulder, J.A. Bruijn, P. Moleman

De vergelijking van de effectiviteit van twee behandelingsstrategieën bij opgenomen patiënten met een depressieve stoornis, 271 - 282