Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Trefwoordenregister: acute agitatie

Korte bijdrage

2017/3

J. Claeys, C. Bervoets, J. De Fruyt

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing, 175 - 180

Overzichtsartikel

2013/3

L. Budiharto, J. De Fruyt

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: nog steeds een plaats, 183 - 192

Korte bijdrage

2006/2

M.M. Boomsma, O. Mengels, R.W. van Olden

Risico's van de parenterale behandeling van acute agitatie, 135 - 139