Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: voorwaardelijke machtiging

Oorspronkelijk artikel

2015/4

J. Broer, H. Koetsier, C.L. Mulder

Stijgende trend in dwangtoepassing onder de Wet Bopz zet door; implicaties voor de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 240 - 247

Korte bijdrage

2005/2

A.I. Wierdsma, A. Reisel

Voor wie is de voorwaardelijkedwangopneming? Kenmerken van patiënten voor wie een voorwaardelijke machtiging zou zijn aangevraagd, 105 - 109