Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: kosten

Onderzoeksartikel

2019/9

J. van Os

Variatie in ggz-kosten en zorgbehoefte in de populatie: op weg naar evidence-based zorginkoop?, 617 - 625

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief, 739 - 745

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

P. Speetjens, F. Thielen, M. ten Have, R. de Graaf, F. Smit

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn1, 706 - 711

Essay

2003/10

J. van Busschbach, R. Verheul

Kortdurend onderzoek naar de kosteneffectiviteit van langdurige psychotherapie, 619 - 628