Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: mortality

Gevalsbeschrijving

2016/2

S. Dogan, I. Aksoy, R.W. Kupka

Aortaruptuur als fatale complicatie bij elektroconvulsietherapie, 150 - 153

Oorspronkelijk artikel

2003/8

R.A. Schoevers, M.I. Geerlings, A.T.F. Beekman, B.W.J.H. Penninx, D.J.H. Deeg, C. Jonker, W. van Tilburg

De relatie tussen depressie, sekse en verhoogde mortaliteit bij thuiswonende ouderen , 479 - 493