Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: jongeren

Overzichtsartikel

2020/4

M. Sabbe, G. Hendrickx, E. Vanlinthout, S. Tremmery

Ouders van suïcidale jongeren en transitiepsychiatrie; ethische en therapeutische uitdagingen, 274 - 282

Klinische Praktijk

2019/12

S.M. Eenink, M. Kampman, L. Hendriks, G.J. Hendriks

Intensieve kortdurende behandeling voor jongeren met een hardnekkige obsessieve-compulsieve stoornis: drie gevalsbeschrijvingen, 884 - 890

Overzichtsartikel

2018/7

H.J. Kolthof, S.R.C. van Noort

Patiënten van een F-ACT-jeugdteam: jongeren met ernstige psychiatrische aandoeningen, 454 - 461

Oorspronkelijk artikel

2017/6

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België, 2005-2014, 329 - 338

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

D.M.W.R. van Houtem-Solberg, E.W.C.H. Chatrou, M.Q. Werrij, T.A.M.J. van Amelsvoort

Jeugd-F-ACT: problematiek van een bijzondere populatie in kaart gebracht, 892 - 896

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

A.A. van Elburg, U.N. Danner

Anorexia nervosa en adolescenten, 923 - 927

Oorspronkelijk artikel

2013/6

L. van den Reijen, H. Nijman, B. Orobio de Castro, R. Schmitz

Kenmerken van jongeren met gedragsproblemen en samenhang met het voltooien van een residentiële behandeling, 395 - 404

Korte bijdrage

2013/10

T.F. van Wel, D. Kleijzen, T. Franse, T. Rusting

Betaalde vriendendienst bij zorgwekkend inactieve jongeren met een psychotische stoornis; een vergelijkend onderzoek naar het ABC-buddyproject, 783 - 788

Korte bijdrage

2013/1

P. Wilhelm, M.A.C. van Diepen, L. Nieuwenhuis, T.L.A. Boulogne

Geen effect van energiedrank op de cognitieve prestaties van jongeren, 57 - 62

Overzichtsartikel

2005/10

N. Duits, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren. Een klinische benadering , 671 - 679