Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: meetinstrumenten

Korte bijdrage

2016/1

M. Blankers, M. Barendregt, J.J.M. Dekker

Meetvariatie als bron van bias bij het benchmarken met verschillende ROM-instrumenten, 55 - 60

Overzichtsartikel

2015/10

T. Batink, G. Jansen, F.P.M.L. Peeters

Nieuwe generatie gedragstherapie, nieuwe generatie meetinstrumenten, 739 - 748

Overzichtsartikel

2011/5

J. Rooseleer, A. Willaert, P. Sienaert

Katatonie meten: welke schaal te kiezen?, 287 - 298

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

F.A.M. Kortmann

Meetinstrumenten in de transculturele psychiatrie, 787 - 793

Overzichtsartikel

2001/10

E.F.J.M. Brand, G.J.M. Diks

Richtlijnen voor risicotaxatie in de forensische diagnostiek: theorie en praktijk, 693 - 704