Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: farmaceutische industrie

Essay

2015/4

M. Morrens, J. De Fruyt, T. Pattyn, M. Surmont, G Pieters

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie, 268 - 273

Essay

2006/2

W. Vandereycken

Over bittere en vergulde pillen: psychiatrie in het licht (of de schaduw) van de farmaceutische industrie, 119 - 129