Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychotropic drugs

Korte bijdrage

2016/8

M. Nederlof, L.J. Stoker, A.C.G. Egberts, E.R. Heerdink

Instructies voor monitoren van klinische parameters in de registratieteksten van psychofarmaca: overzicht en toepasbaarheid voor de klinische praktijk1, 593 - 598

Oorspronkelijk artikel

2003/11

J.J. Stolker, P.J. Koedoot, E.R. Heerdink, H.G.M. Leufkens, W.A. Nolen

Het psychofarmacagebruik door verstandelijk gehandicapte bewoners van gezinsvervangende tehuizen1, 667 - 676

Korte bijdrage

2002/4

J.J. Stolker, W.E.E. Meijer, G.W.K. Hugenholtz, W.A. Nolen, E.R. Heerdink

Farmaco-epidemiologisch onderzoek in de psychiatrie, 275 - 280

Oorspronkelijk artikel

1999/1

E. van Daalen, J.K. Buitelaar

Prescriptie van psychofarmaca door kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland aan kinderen en adolescenten met psychiatrische stoornissen, 3 - 13