Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Trefwoordenregister: guideline

Onderzoeksartikel

2020/6

K. Setkowski, R. Gilissen, G. Franx, J.K. Mokkenstorm, A. van den Ouwelant, A.J.L.M. van Balkom

Praktijkvariatie op het gebied van suïcidepreventie in de Nederlandse ggz, 439 - 447

Essay

2019/7

C.L. Crunelle, W. van den Brink, A. Schellekens, G. van de Glind, Belgisch/Nederlands Icasa consortium, F. Matthys

Internationale consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD, 477 - 487

Onderzoeksartikel

2019/2

L.O. Roebroek, J. Bruins, H. Knegtering, R. Bruggeman, PH. Delespaul, S. Castelein

Beslistool bij de behandeling van psycho-tische aandoeningen: de ontwikkeling van TReatment E-AssisT (TREAT), 92 - 96

Oorspronkelijk artikel

2018/4

M.X.C. Bruijsten, K.H. Westen, J.M. Weijman, P.A.M. Peeters

Delphi-studie voor de ontwikkeling van een handreiking ter bevordering van een effectief en efficiënt FACT-bordoverleg, 221 - 230

Overzichtsartikel

2012/3

H.N. Sno

Tekenen en betekenissen van een tekenbeet: psychiatrische stoornissen bij de ziekte van Lyme, 235 - 243

Overzichtsartikel

2011/4

J. Spijker, W.A. Nolen

Het algoritme voor de biologische behandeling van depressie in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn depressie, 223 - 233

Oorspronkelijk artikel

2010/4

H. Kamphuis, J. Arends, L. Timmerman, J. van Marle, J. Kappert

Myocarditis en cardiomyopathie; ernstige complicaties van clozapinetherapie, 223 - 233

Korte bijdrage

2010/10

J. Spijker, I.M. van Vliet, J.A.C. Meeuwissen, A.J.L.M. van Balkom

Herziening van de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie, 715 - 718

Overzichtsartikel

2007/5

W.J.B. van Ingen Schenau, P.W. Wisman

Is herziening nodig van de richtlijn angststoornissen voor wat betreft de obsessieve compulsieve stoornis?, 315 - 325

Korte bijdrage

2006/1

H.H. Harms

Welk antipsychoticum als eerste keus bij schizofrenie?, 45 - 51

Korte bijdrage

2004/11

J. Spijker, A.J.A. Kaasenbrood, W.J. de Vries

Een richtlijn in de praktijk, 763 - 767

Korte bijdrage

1999/6

P. Vlaminck

Commentaar bij de 'Richtlijn antipsychoticagebruik bij schizofrene psychosen', 379 - 383