Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: systematic review

Overzichtsartikel

2019/6

A. Neven, J.M. Vermeulen, E. Noordraven, A.E. Bonebakker

Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije ggz? Een literatuurstudie, 392 - 402

Overzichtsartikel

2019/12

C. de Groof, W. De La Marche, M. Danckaerts

Effectiviteit van guanfacine bij comorbide stoornissen bij kinderen en jongeren met ADHD: systematische literatuurstudie, 845 - 853

Overzichtsartikel

2018/5

E. Mordijck, M. Danckaerts, P. Onghena

N=1-trials in de kinder- en jeugdpsychiatrie: gebruik van stimulantia bij ADHD, 315 - 325

Overzichtsartikel

2013/10

I. Geeraerts, P. Sienaert

Schattingsmethoden versus klinische titratie bij het opstarten van lithium; een systematisch overzicht, 761 - 771

Overzichtsartikel

2002/9

D.J.F. van Schaik, H.W.J. van Marwijk, D.A.W.M. van der Windt, A.T.F. Beekman, M. de Haan, R. van Dyck

De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis, 609 - 619

Korte bijdrage

2001/6

M.J.A.M. Coopmans

Stemmingsstoornissen als risicofactor voor ischemische hartziekten, 411 - 415