Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: systematisch overzicht

Overzichtsartikel

2002/9

D.J.F. van Schaik, H.W.J. van Marwijk, D.A.W.M. van der Windt, A.T.F. Beekman, M. de Haan, R. van Dyck

De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis, 609 - 619

Korte bijdrage

2001/6

M.J.A.M. Coopmans

Stemmingsstoornissen als risicofactor voor ischemische hartziekten, 411 - 415