Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: syndrome

Overzichtsartikel

2010/6

R.L. Drijgers, P. Aalten, A.F.G Leentjens, F.R.J. Verhey

Apathie: van symptoom naar syndroom, 397 - 405

Gevalsbeschrijving

2007/6

B.R. Westra, J.B. Sanders, R.M. Kok

Het frontaal syndroom: een patiënt met een herkenbaar klinisch beeld maar zonder duidelijke etiologie, 399 - 403