Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: tevredenheid

Essay

2015/6

J. Vanderfaeillie, T. Stroobants, D. Van West, C. Andries

Meten van gebruikersoordeel in de jeugd-ggz; kwalitatieve methoden en tevredenheidsvragenlijsten, 424 - 432

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

J.W. Knipscheer, R.J. Kleber

Migranten in de ggz: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg, 753 - 759

Oorspronkelijk artikel

1999/5

K. Bleyen, H. Vertommen, C. van Audenhove

Het belang van voorkeuren van cliënten in de beginfase van een residentiële behandeling, 267 - 276