Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: aftercare

Oorspronkelijk artikel

2012/9

A.I. Wierdsma, G.A.M. Driessen, H.M. Smeets, E. Visser

Regionale verschillen in nazorg bij inbewaringstelling, 777 - 783

Oorspronkelijk artikel

2009/2

M.M. Thunnissen, H.J. Duivenvoorden, J. van Busschbach, L. Hakkaart-Van Roijen, W. van Tilburg, R. Verheul, W. Trijsburg †

De effectiviteit van re-integratietraining versus boostersessies na kortdurende klinische psychotherapie: een gerandomiseerd klinisch onderzoek, 75 - 86

Korte bijdrage

2008/8

S.C. de Vries, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

Continuïteit van zorg na inbewaringstelling met suïcidedreiging, 533 - 538