Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: benzodiazepinen

Oorspronkelijk artikel

2006/9

H. Knoop, C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Het voorspellen van het succes van benzodiazepineafbouw: mythes of klinische wijsheden?, 695 - 703

Oorspronkelijk artikel

2006/9

C.C. Kan, F.C. Mickers, D. Barnhoorn

Korte- en langetermijnresultaten na geprotocolleerde benzodiazepineafbouw bij psychiatrische patiënten, 683 - 693

Gevalsbeschrijving

2004/5

D.W.W. de Knijff, M. van Est, J.H. Henrichs, J.J.M. van Hoof

Katatonie of maligne katatonie: een onderscheid met belangrijke consequenties, 323 - 327

Oorspronkelijk artikel

2004/11

R.C. Oude Voshaar, W.J.M.J. Gorgels, A.J.J. Mol, A.J.L.M. van Balkom, E.H. van de Lisdonk, M.H.M. Breteler, H.J.M. van den Hoogen, F.G. Zitman

Het staken van chronisch benzodiazepinegebruik met behulp van gereguleerde dosisreductie met en zonder groepstherapie, 725 - 737