Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: smoking cessation

Onderzoeksartikel

2020/4

J.M. Vermeulen, P. Doedens, F. Schirmbeck, W. van den Brink, L. de Haan

Implementatie van een stoppen-met-rokenprogramma in een psychiatrisch ziekenhuis: eerste resultaten, 266 - 273

Korte bijdrage

2017/2

P. Hopman, M. Blankers, G. Dom, R. Keet

Rookbeleid in de ggz; documentonderzoek en enquête, 111 - 115

Gevalsbeschrijving

2009/9

A. Ruissen, A.M. van Schaik, J.H. Beijnen

Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie, 699 - 703

Overzichtsartikel

2007/10

M. Repko, W. van den Brink, J. Huyser

Kunnen patiënten met een depressieve stoornis stoppen met roken?, 753 - 762