Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: stoppen met roken

Korte bijdrage

2017/5

D.P. Muller, L. de Haan

Stoppen met roken en schizofrenie, 297 - 301

Gevalsbeschrijving

2009/9

A. Ruissen, A.M. van Schaik, J.H. Beijnen

Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie, 699 - 703