Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Trefwoordenregister: intoxicatie

Overzichtsartikel

2020/5

S. Crombez, V. Van den Wijngaert, K. Demyttenaere, J. De Fruyt

Delier ten gevolge van intoxicatie met quetiapine: een systematisch literatuuronderzoek, 358 - 367

Klinische Praktijk

2018/8

E. Baptist, I.C. de Graaf, M. Bannink

Delier als late complicatie van intoxicatie met quetiapine, 548 - 551

Korte bijdrage

2017/6

P. Geerts, K. Titeca, G.M.D. Lemmens, J. De Fruyt

Acute ingrijpmedicatie bij de geagiteerde patiënt met intoxicatie met psychostimulantia, 360 - 365

Gevalsbeschrijving

2010/11

A.R. van Gool, M.H. de Jong, W.M.A. Verhoeven

Toxische plasmaconcentratie van clozapine bij ontstekingsprocessen, 791 - 796

Gevalsbeschrijving

2009/9

A. Ruissen, A.M. van Schaik, J.H. Beijnen

Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie, 699 - 703

Overzichtsartikel

2009/11

E.F.J.M. Brand, T.P.C. Lucker, A.A. van den Hurk

Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie, 813 - 820

Gevalsbeschrijving

2004/3

J.J. Peetoom, P.F.J. Schulte

Coma door clozapine met benzodiazepinen: de rol van flumazenil, 185 - 190