Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Trefwoordenregister: patterns of care

Oorspronkelijk artikel

2012/9

A.I. Wierdsma, G.A.M. Driessen, H.M. Smeets, E. Visser

Regionale verschillen in nazorg bij inbewaringstelling, 777 - 783

Oorspronkelijk artikel

2010/3

A.I. Wierdsma, P.D. van Marle, C.L. Mulder

Aantallen en patronen van inbewaringstellingen en rechterlijke machtigingen in Maastricht, Groningen en Rotterdam. Bijdrage van stedelijke problematiek aan regionale verschillen in Bopz-maatregelen, 143 - 153

Oorspronkelijk artikel

2002/8

C.L. Mulder, A.I. Wierdsma

Voor wie is de acute dienst?, 523 - 531