Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: regionale verschillen

Onderzoeksartikel

2020/02

J. Broer, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

Gedwongen opnames en ambulante dwang in de ggz: onderzoek naar regionale verschillen tussen arrondissementen, leeftijdsgroepen en unieke personen, 2013-2017, 104 - 113

Oorspronkelijk artikel

2012/9

A.I. Wierdsma, G.A.M. Driessen, H.M. Smeets, E. Visser

Regionale verschillen in nazorg bij inbewaringstelling, 777 - 783

Oorspronkelijk artikel

2010/3

A.I. Wierdsma, P.D. van Marle, C.L. Mulder

Aantallen en patronen van inbewaringstellingen en rechterlijke machtigingen in Maastricht, Groningen en Rotterdam. Bijdrage van stedelijke problematiek aan regionale verschillen in Bopz-maatregelen, 143 - 153