Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: detentie

Oorspronkelijk artikel

2004/9

H. Nijman, M. Geurkink

Agressie van gedetineerden met psychiatrische stoornissen, 601 - 609

Oorspronkelijk artikel

2000/2

E. Blaauw, M. van der Voort, A.J.F.M. Kerkhof

Bedreigingen, pesterijen en suïcidaliteit in detentie, 73 - 83