Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: diabetische ketoacidose

Korte bijdrage

2010/2

D. Cohen

Screening op metabole complicaties van atypische antipsychotica bij volwassen patiënten met schizofrenie, 111 - 115

Gevalsbeschrijving

2010/11

D. Cohen

Clozapinescreening: leukocytenbepaling volstaat niet meer, 785 - 790