Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: therapieresistente depressie

Klinische Praktijk

2019/7

A. Gudde, A. van der Meij, J. Spijker

Lithiumadditie bij monoamine-oxidaseremmers bij therapieresistente depressie: casusbeschrijvingen en literatuuroverzicht, 498 - 503

Overzichtsartikel

2019/2

G.G.H. van der Linden, M.W.H. Lochmann van Bennekom, J. Spijker

Prevalentie en herkenning van bipolariteit bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis; een systematische review, 104 - 111

Overzichtsartikel

2018/11

S.M. van Belkum, M.K. de Boer, G-J. Taams, D.J.L.G. Schutter, A. Aleman, R.A. Schoevers, B.C.M. Haarman

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij therapieresistente depressie; voorstel voor een behandelprotocol, 766 - 773

Gevalsbeschrijving

2004/11

R.M. Kok, W.W.A. van Maarschalkerweerd

Therapieresistente depressies bij ouderen: wanneer zijn TCA's gecontra-indiceerd?, 769 - 773

Gevalsbeschrijving

2003/11

A.M. Vos, G.W. Akkerhuis

De behandeling van een therapieresistente bipolaire depressie, 703 - 708