Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Trefwoordenregister: dimensions

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

N. Tan, J. van Os

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen in de DSM-5, 167 - 172

Essay

2014/11

J.P. Glaser

Multipele, ‘fout-positieve’ diagnosen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; effect van interferentie tussen verschillende diagnostische modellen, 737 - 742

Overzichtsartikel

2000/11

W.A. Veling, J.G. Goekoop

Relaties tussen persoonlijkheid en unipolaire depressie , 825 - 835