Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: augmentation

Overzichtsartikel

2008/4

M.A. Selis, F.P.M.L. Peeters

Augmentatie met atypische antipsychotica bij de behandeling van therapieresistente depressieve patiënten: een overzicht, 213 - 222

Gevalsbeschrijving

2003/6

R. Veltkamp, L.H.W.M. Kaiser

Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen , 347 - 351