Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Trefwoordenregister: cohortonderzoek

Korte bijdrage

2006/2

H.M. Visser, J. Dekker, L. Harteveld-Bosma, P. Rijnierse, F. de Jonghe

Intakes voor (deeltijd) klinische psychotherapie Een cohortonderzoek, 141 - 145

Oorspronkelijk artikel

2000/11

P.J.A. van Panhuis, P.M.A.J. Dingemans

Geweld en psychotische ziekte, 793 - 802