Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: ECT

Gevalsbeschrijving

2013/12

B.L.I.A.M. Kramer, T. Albronda, D.L Clarenbach-wierda

Elektroconvulsieve behandeling van gedragsproblemen bij ouderen met dementie, 949 - 953

Oorspronkelijk artikel

2008/4

W.W. van den Broek, T.H.N. Groenland, P.G.H. Mulder, A. Kusuma, T.K. Birkenhäger, E.M. Pluijms, J.A. Bruijn

Beta-blokkers en elektroconvulsietherapie: een review, 205 - 215

Oorspronkelijk artikel

2008/1

J.M. Hegeman, S.J.C. Doesborgh, M.C. van Niel, H.J.G.M. van Megen

De effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij adolescenten. Een retrospectief vergelijkend onderzoek, 23 - 31