Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: carbamazepine

Gevalsbeschrijving

2010/4

W. Mengde, A.Y. Jessurun

Chorea van Sydenham en psychose, 265 - 269

Overzichtsartikel

2000/5

E.G.T.M. Hartong, W.A. Nolen, P. Moleman, C.A.L. Hoogduin

Carbamazepine als profylactische behandeling van de bipolaire stoornis, 327 - 336

Oorspronkelijk artikel

1991/10

J.A. Buddingh, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

De toepassing van carbamazepine bij patiënten lijdend aan schizofrenie: een overzicht