Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: Smith-Magenis syndrome

Gevalsbeschrijving

2010/10

A. Van Thillo, K. Devriendt, D. Willekens

Slaapproblemen bij smith-magenissyndroom: behandeling met melatonine en bètablokkers, 719 - 723

Overzichtsartikel

2004/11

I.D.C. van Balkom, F.A. Beemer, R.C.M. Hennekam

Ernstige gedragsproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap: het Smith-Magenis-syndroom, 747 - 754