Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: gedragsstoornissen

Gevalsbeschrijving

2017/6

L.M. Tak, B. Sizoo, B.M. AAN de Stegge, S. Adema, E. van Duijn, B. Kremer

Vertraagde diagnose van de ziekte van Huntington in een psychiatrische setting, 372 - 375

Overzichtsartikel

2016/5

W. Merckx, D. Van West

Gedragsstoornissen bij meisjes: een overzicht van risicofactoren en ontwikkelingsverloop, 380 - 387

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

H.J.C. van Marle

Impulscontrole-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5: geen leeftijds- en categorische afgrenzing meer, 201 - 205

Overzichtsartikel

2004/11

I.D.C. van Balkom, F.A. Beemer, R.C.M. Hennekam

Ernstige gedragsproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap: het Smith-Magenis-syndroom, 747 - 754