Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: coping

Korte bijdrage

2015/7

E.P. van der Laan, A.M. Euser, I.D.C. van Balkom

De sociale dimensie van kwaliteit van leven binnen de zorg voor volwassenen met autisme, 526 - 530

Oorspronkelijk artikel

2007/9

C.A. ten Kate, E.H.M. Eurelings-Bontekoe, N. Mulder, Ph. Spinhoven

Persoonlijkheidsstoornissen in een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Prevalentie, kenmerken, behandelindicatie en drop-out, 597 - 609

Oorspronkelijk artikel

2007/3

M. Bak, PH. Delespaul, I. Myin-Germeys, J. van Os

Coping en de kans op zorgbehoefte bij subklinische psychose, 145 - 155

Korte bijdrage

2006/5

J.A. Fiselier, A.E. van der Waal, J. Spijker

Psychiater, patiënt en religie: meer dan coping alleen, 383 - 386

Oorspronkelijk artikel

1999/6

M.A.G. van Hest, A.J.J.M. Vingerhoets, G.C. Zwartjes, J.S. de Smet

Posttraumatische stress-stoornis: de relatie met alexithymie en coping, 341 - 348