Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: agression

Oorspronkelijk artikel

2014/7

E.J.M. Penterman, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

Inschatten en rapporteren van agressie in relatie tot persoonskenmerken van crisismedewerkers, 448 - 454

Oorspronkelijk artikel

2008/11

R.H.J. Hornsveld, S. Soe-Agnie, J. Donker, L. van der Wal

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis, 703 - 711